Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-177/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 409.91 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 19, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-177/17

(...) „Доколку работникот стори повреда на работниот ред и дисциплина, работодавачот може да му го откаже договорот за вработување поради сторен дисциплински прекршок. Помеѓу другото, работникот не може да ја оспорува истата одлука како незоконска, доколку знаел дека преземените активности и пропусти од негова страна се во спротивност на правилниците донесени од страна на работодавачот (откривање на деловна тајна). Помеѓу другото, дисциплинска мерка може да се изрече во рок од 12 месеци од дознавањето за сторениот прекршок, во спротивност настапува застареност.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-345/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право