Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-295/17

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 419.06 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 22, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-295/17

(...) „Во чл.163 од Законот за облигациони односи е предвидено дека имателот на предметот се ослободува од одговорноста ако докаже дека штетата произлегува од некоја причина што се наоѓала надвор од предметот, а чие дејство не можело да се предвиди ниту да се избегне или отстрани. Имателот на предметот се ослободува од одговорноста ако докаже дека штетата настанала исклучиво со дејствие на оштетениот или на трето лице кој тој не можел да ги предвиди и чии последици не можел да ги избегне или отстрани, а имателот на предметот се ослободува од одговорноста делумно ако оштетениот делумно придонел за настанување на штетата.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-328/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право