Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-400/18

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 422.99 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 5, 2018
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-400/18

(...) „Работодавецот треба да превземе мерки за заштита на работниците при работа, кои мерки се негова задолжителна обврска согласно одредбите од Законот за заштита при работа, односно истиот треба има вршено обуки за заштита при работа за вработените како и да има направено преглед и испитување на опремата за работење.

Согласно член 159 став 1 од Закон за работни односи, ако на работникот му е предизвикана штета при работа или во врска со работата, работодавачот е должен да му ја надомести штетата, според општите правила на одговорност за надоместок на штетата. Па, оттука произлегува дека работавачот е должен да обезбеди работно место и услови во кој ризикот по здравјето и бездноста на работникот ќе се сведе на минимум.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-362/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право