Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-424/18

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 398.93 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 3, 2018
  • Последна промена декември 28, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-424/18

(...) „Согласно чл.25 од Законот за вработените во јавниот сектор ,вработените, во јавниот сектор за својата работа имаат право на плата согласно со посебните закони, општите прописи за работните односи и колективните договори. Во чл.37-ц од Законот за јавните претпријатија е предвидено дека начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во јавните претпријатија ги утврдува Управниот одбор на јавното претпријатие, а вредноста на бодот на основната плата ја утврдува директорот на Јавното претпријатие. Па, оттука произлегува дека за вработени кои се сметаат за јавни службеници и даватели на услуги, платата се пресметува согласно правилата предвидени во lex specialis законите.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-520/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право