Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-435/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 523.59 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 26, 2017
  • Последна промена декември 28, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-435/17

(...) „Иако било договорено работниот однос да му престане спогодбено на работникот, истиот не ја потпишал спогодбата и не се јавил на работа. Одлуката за отказ на договорот за вработување е поништена како незаконита од страна на судот, со оглед на фактот дека во случајот не станува збор за отказ на договорот за вработување заради неоправдано отсуство од работа, туку дека мотивот на работодавачот  бил да му го откаже договорот за вработување заради укинување на наведеното работно место.  На работникот му следува надомест на штета од незаконит престанок на работниот однос во висина на бруто платата која би ја земал кога би бил на работа.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-639/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право