Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-474/17

  • Version
  • Преземи 5
  • Големина на фајлот 584.16 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 11, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-474/17

(...) „Тоа што страните го договориле со менаџерскиот договор, менаџерот не може да бара исплата на надоместоци надвор од тој договор, ниту пак надомест на штета доколку не е договорена во менаџерскиот договор. Доколку договорните странки биле согласни дека месечната плата ќе ги содржи и исплатите на прекувремените работни часови и работењето за време на празници, саботи и недели и дека фиксно е определена во бруто износ во договорот. Исплатата на бонусот зависи покрај од исполнувањето на целите на годишно ниво утврдени со договор за исполнување на цели и од финансиските резултати и од добиената оценка што значи дека износот не е фиксно определен, туку зависи од крајната оценка која менаџерот ќе ја добие од раководниот орган на друштвото. Исто така треба да се има и предвид дали страните договориле конкурентска клаузила. Доколку истите не ја договориле, тогаш не може да му се препише истата согласно член 37 од Законот за работни односи.

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-474/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право