Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-654/17

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 411.78 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 5, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-654/17

(...) „Согласно член 102 од Законот за работни односи, доколку работодавачот донел незаконска одлука за прекин на работниот однос на работникот, по правосилноста на пресудата од судот, работникот може да биде вратен на работа доколку истиот го побара тоа. Покрај ова, работодавачот на работникот треба да му ги исплати платите за време траењето на прекинот на работниот однос до денот на правосилноста на пресудата, сите придонеси во однос на здравствено осигурување, пензиско и инвалидско осигурување, како и законско затезните камати. Но овие одредби се применуваат само доколку е донесено незаконско решение, но е во случај на прекин на менаџерскиот договор. Согласно Законот за работни односи, за овој вид на договори важат правата и обврските што страните ги договориле во менаџерскиот договор.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1121/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право