Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1214/11

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 104.56 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 2, 2012
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1214/11

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека кај тужениот постои вина за неискористувањето на годишниот одмор на тужителот бидејќи бил оневозможен да го искористи побараниот прв дел од годишниот одмор во период од 11.8.2007 година до 2.9.2007 година бидејќи морал да ги обави неопходните завршни дипломатски активности пред завршувањето на мандатот, па од тие причини правилно првостепениот суд го задолжил тужениот на тужителот да му го исплати износот од 137.217,00 денари на име обесштетување за годишен одмор за 2007 година. Имено, видно од списите на предметот, може со сигурност да се утврди дека тужителот побарал, односно упатил барање до МНР да му биде исплатен надоместок за годишен одмор, бидејќи претходно поднел уредно барање да му биде одобрено користење на годишен одмор, па како од страна на тужениот не му било одобрено, го поднел барањето за надомест за годишен одмор.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1655/11

Leave Your Comment

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право