Социјална заштита

Во моментов на трудовоправо.мк достапна е ризница на пресуди единствено од областа на трудовото право (работните односи). Во периодот кој следува очекуваме збогатување на содржините со ризница на пресуди од другите области на социјалното право.

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право