Основачи

Основачи на ЗТСП

проф.д-р Тодор Каламатиев – редовен професор по трудово право на Правниот Факултет „Јустинијан Први” во Скопје и претседател на Здружението за трудово и социјално право на Северна Македонија

проф.д-р Гзиме Старова – редовен професор во пензија по трудово право на Правниот Факултет „Јустинијан Први” во Скопје и почесен претседател на Здружението за трудово и социјално право на Северна Македонија

проф.д-р Александар Ристовски – вонреден професор по трудово право на Правниот Факултет „Јустинијан Први” во Скопје и потпретседател на Здружението за трудово и социјално право на Северна Македонија

 

Иван Штерјоски – правен консултант

 

д-р Орде Ѓорѓиоски – Директор на правни и општи работи на П.И. „Витаминка“ АД Прилеп

м-р Донче Стаменков – адвокат

м-р Добрин Каламатиев – извршител

Бранко Трајковски – адвокат

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право