ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА

На преминот помеѓу постоечкото и новото работно законодавство во Северна Македонија – премногу рано или премногу доцна за нов закон за работните односи?

Добродојдовте на веб страницата на ЗТСП

Здружение за трудово

и социјално право

Основано во 2019 година, Здружението за трудово и социјално право има за цел да придонесе кон унапредување и популаризирање на науката за трудовото и социјалното право во Р. С. Македонија, а преку стимулирање на инклузивен дијалог и критичко размислување да придонесе и во насока на подобрување на македонското трудово и социјално законодавство.  

Видете ги нашите последни активности

Настани и Новости

Информирај се за начинот и условите да се стане член на здружението

Стани Член

Пребарување на судски одлуки

Ризница на пресуди во областа на трудовото и социјалното право донесени од судовите во  Р. С. Македонија.  Со користење на филтрите за пребарување, пристапете до нашата дата база на избрани судски пресуди со коментари.

Пребарување во нашата база на податоци

Библиотека

Репозиториум на стручни трудови од домашни и странски автори во областа на трудово и социјалното право. 

Пребарување во нашата база на податоци

Публикации

Бесплатен пристап до стручни трудови и други публикации во издание на Здружението за трудово и социјално право.  

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право