Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ 74/13 (Билтен на судска пракса на Апелационен суд Битола 2017 година)

  • Version
  • Преземи 18
  • Големина на фајлот 1.50 MB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 14, 2013
  • Последна промена ноември 1, 2021

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ 74/13 (Билтен на судска пракса на Апелационен суд Битола 2017 година)

„Во спорови за надомест на штета поради раскин на менаџерски договор, битно е да се утврди дали при склучување на менаџерскиот договор, однапред е определен пакетот на обештетување во случај на еднострано раскинување на менаџерскиот договор, со донесување на одлука за отповикување пред истекот на мандатот (член 350 од Законот за трговски друштва)“.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2222/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право