Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-537/16

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 315.83 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 13, 2017
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-537/16

(...) „Согласно член 17 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, придонесите ги пресметува, задржува и уплатува обврзникот за пресметка и уплата на придонеси при секоја исплата на плата , дел од плата, надомест на плата , пензија , односно друг паричен надомест . Ако се има во предвид погоре цитираната законска одредба, вонредниот работен додаток за прекувремена работа (полициски службеник), што работодавачот бил задолжен да му го плати на работникот, произлегува дека е додаток на плата согласно Законот за работни односи и Законот за внатрешни работи. Надомест за прекувремена работа претставува основица за пресметка на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување што работодавачот е должен да го исплати во име на работникот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-103/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право