Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-550/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 346.04 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 19, 2017
  • Последна промена декември 29, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-550/17

(...) „Согласно член 78 од Законот за работни односи, одредбите од овој закон што се однесуваат на откажување на договорот за вработување се применуваат и во случајот кога работодавачот го откажува договорот за вработување и на работникот истовремено му предлага склучување на нов променет договор за вработување. Работникот мора да се изјасни за новиот променет договор за вработување во рок од 15 дена од денот на примеот на понудата. Ако работникот во случајот од ставот 1 на овај член ја прифати понудата на работодавачот ,нема право на отпремнина поради престанување на претходниот договор за вработување, а го задржува правото да ја оспорува пред надлежниот суд одлуката за промена на договорот за вработување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-551/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право