Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1427/12

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 102.96 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 5, 2012
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1427/12

„Имено, првостепениот суд го задолжил тужениот на тужителот да му исплати надомест на штета поради неискористен годишен одмор за 2007 година во износ од 14.326,00 денари, утврдувајќи дека тужителката во 2007 година остварила право на целосен годишен одмор, но истиот не го искористила и по престанокот на работниот однос ѝ следува надомест на штета во висина на плата според просечната плата во стопанството за 2007 година.

Меѓутоа, по наоѓање на овој суд, на тужителката не ѝ следува надомест на штета за неискористен годишен одмор за 2007 година, бидејќи тужителката немала добиено решение за користење на годишен одмор за 2007 година во смисла на чл. 145, ст. 1 од ЗРО, а кое нешто е видно и од наодот и мислењето на вештото лице.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2051/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право