Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-952/17

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 617.17 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 6, 2017
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-952/17

„(...) согласно со чл. 109 од ЗРО, платата се исплаќа најдоцна 15 дена по изминувањето на исплатниот период, што значи дека во случајот надоместокот за неисплатен теренски додаток за месец 11/2013 година требал да биде исплатен најдоцна до 15.12.2013 година. Имајќи предвид дека согласно со чл. 115, паричните побарувања од работен однос застаруваат во рок од 3 години од денот на настанувањето на обврската, со оглед дека обврската требала да се исплати до 15.12.2013 година, произлегува дека во случајот не постои застареност на тужбеното барање на тужителот за надомест на штета поради неисплатен теренски додаток за месец 11.2013 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-178/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право