Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-114/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 277.99 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 20, 2018
  • Последна промена јули 31, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-114/17

„Имено, правилно првостепениот суд одлучил кога го одбил тужбеното барање на тужителите како неосновано, бидејќи (...) на второтужителот работниот однос му престанал на 13.5.2014 година и истиот не го исполнил условот за исплата на регрес за годишен одмор. Исто така, правилно првостепениот суд (...) го одбил побарувањето на тужителите за исплата на јубилејна награда за 20 години работен стаж, од причина што, тужениот не донел одлука со која на тужителите ќе им се исплати јубилејна награда и истата не претставува задолжителна обврска.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-36/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право