Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-139/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 131.66 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 18, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-139/17

„(...) не се исполнети условите од чл. 69 од ЗРО, врз основа на кој член била склучена спогодбата за раскинување на договорот, бидејќи од доказите изведени во текот на постапката било утврдено дека спогодбата не била потпишана на денот на престанокот на работниот однос и истата не содржи своерачно напишано име и презиме, своерачно напишан датум на престанок на работниот однос од работникот и своерачен потпис на работникот – тужителката, ниту била запознаена за истата, па вака составената спогодба не подразбира слободно изразена волја на тужителката за спогодбено раскинување на договорот за вработување и како таква е ништовна. (...)”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-25/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право