Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1389/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 548.38 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 11, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1389/14

„(...) тужениот му исплатувал на тужителот разлика на плата за остварена прекувремена работа согласно со законскиот максимум на прекувремено одработени часови месечно, но иако за вишокот на часови не постои писмена наредба, по оцена на овој суд во смисла на чл. 117 од ЗРО, има обврска тужениот како работодавач да му исплати на тужителот и бонус плата.

(...) бонус плата е законско право и не може да биде врзано со Буџетот, а воедно и на неспорен факт дека тужителот работел подолго од полното работно време, кое нешто е утврдено врз основа на изготвениот вешт наод и мислење, тужениот имал обврска да му исплати бонус плата на тужителот во висина на една просечна нето-плата во Републиката на годишно ниво.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1389/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право