Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1154/10

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 317.36 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 7, 2011
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1154/10

„(...) по наоѓање на овој суд правилно првостепениот суд врз основа на сите изведени докази во текот на постапката утврдил дека во конкретниот случај тужителот за време на работата кај тужениот со своето дејствие сторил штета на работодавачот за што е и правосилно осуден со кривична пресуда за кривично дело – Затајување – и при тоа заедно со својот колега биле задолжени солидарно да ја надоместат сторената штета на тужениот во износ од 56.500,00 денари. Со оглед на сето ова, правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот правилно и врз основа на закон му го откажал договорот за вработување на тужителот поради кршење на работниот ред и дициплина или работни обврски без отказен рок при тоа во целост запазувајки ја постапката определена во ЗРО.”

Претходно Заклучок на Врховен суд од 29.03.2011 г.
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право