Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-562/12

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 102.62 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 26, 2012
  • Последна промена август 13, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-562/12

Не се исполнети законските услови да се изврши трансформација на договорот на определено време (до истекот на мандатот на тогашниот директор на училиштето) во договор за вработување на неопределено време, поради тоа што тужителката исполнувала само еден од условите предвидени во чл. 46, ст. 4 од ЗРО („Сл. весник  на РМ”, бр. 47/2011), односно истата имала остварено работен стаж од 5 години, меѓутоа работното место на кое работела на определено време – психолог, не било слободно по никаков основ, истото работно место веќе било пополнето на 1.7.2011 г. по истекот на мандатот на тогашниот директор и било предвидено само за еден извршител според систематизацијата на работни места кај работодавачот за учебната 2010/2011 г.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-38/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право