Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-647/19

  • Version
  • Преземи 55
  • Големина на фајлот 439.39 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 16, 2020
  • Последна промена јануари 21, 2023

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-647/19

(...) „Согласно член 77 став 3 алинеа 4 од Колективниот договор за здравствена дејност, работникот има право на надоместок за одвоен живот од семејството во висина од 60% од основицата, односно од просечната месечна плата во републиката исплатена во последните 3 месеци.  Надоместокот за одвоен живот се исплатува кога работникот е распореден, односно упатен на работа надвор од седиштето на фирмата или надвор од местото на постојаното живеалиште и е одвоен од семејството. Се поставува прашањето, дали повременото одење во Скопје за предметниот период кога работното време на специјализантот, како наведува било постојано, претставува одвоен живот од семејството за кои и следува надоместок.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1200/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право